Казанлък е първата община в България, преминала обучение за новия модел за такса смет“Новите основи за определяне на такса битови отпадъци и образец за определяне на план-сметката за такса “смет” е темата, която разискваха Общински съвет-Казанлък, специалисти от Общинска администрация, кметове на населени места в Общината и експерти от НСОРБ на изнесено обучение в Бургас. На него присъства и кметът на Казанлък Галина Стоянова, съобщиха за “Фокус” от местната администрация.

С проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата се въвеждат нови правила.

Догодина ще има три варианта за плащане на такса смет на принципа количество изхвърлен боклук. Всяка община ще решава кой начин да прилага. Единият е с торби, другият на база вместимост на контейнерите за боклук, а третият – на човек от домакинството. Това е записано в нормативния документ, който е част от реформата в системата за управление на отпадъците. Целта на системата е да намали обема на депонираните отпадъци и да увеличи дела на рециклируемите материали.

Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните населени места, за отделните зони в тях, както и за различните категории задължени лица. В Наредбата са заложени различни варианти за изчисляване на такса битови отпадъци (ТБО), според характеристиките на населеното място. Всяка община сама ще избере вариант, съобразно конкретния район, квартал, село. Например, ако зоната е гъстонаселена и с големи жилищни сгради таксата да се изчислява според обема на контейнера и честотата на извозването, а в зони с преобладаващо еднофамилни къщи – в персонални кофи или торби.

Това означава, че ще е възможно в един квартал да се плаща с торби, в друг – на човек от домакинство, а в трети – вместимост на контейнерите за смет и честотата на тяхното извозване.
Съгласно Наредбата, броят торби за годината за даден имот ще се определя съобразно извършения анализ за количеството битов отпадък, генерирано за този имот.

Общинският съвет ще може да определи минимален брой торби, които да бъдат закупени от живеещите. Това ще става на базата на анализ за минималното количество битов отпадък,
генерирано от един ползвател на услугата в дадено населено място или зона.
Ако таксата се плаща на база контейнери за боклук, тя ще се разпределя според идеалните части на живеещите в имота, към който контейнерът е зачислен.

При начисляване на таксата на база брой
ползватели ще се взема предвид броят на всички лица, които ползват имота. Това включва собственици, наематели, обитатели, лица с настоящ адрес и т.н. Ако обитателите нямат настоящ адрес, се взема предвид постоянният.
Годишният размер на таксата ще се разпределя към задължените за имота лица в зависимост от притежаваните от тях идеални части. Информация за броя на ползвателите на услугата, както и всяка тяхна промяна, във всеки имот ще се събира служебно или чрез подаване на декларация.
При изчисляване на таксата на основа на торби и контейнери, тя ще може да се диференцира на база вид на отпадъка – хартия, пластмаса, стъкло, метали, биоотпадъци. За целта, Общинският съвет трябва да приеме специална Наредба.

В момента общините са длъжни да осигурят съдове за събиране на битовите отпадъци и да организират транспортирането им до инсталации за третиране или до депа за обезвреждане.

Община Казанлък е първата в страната, организирала обучение и  дискусия във връзка с новата Наредба за определяне на такса битови отпадъци.

Източник

 • Related Posts

  Daily Flights to Burgas with Bulgaria Air during the Summer Season – Novinite.com

  From June 30, travelers impatient for the Bulgarian seaside can take advantage of a daily route between Sofia and the Southern Black Sea Coast After the successful launch of the…

  39-годишен мъж е открит мъртъв в комплекс до Бургас

  Мъж на 39 години е открит мъртъв в комплекс “Маджестик” край Бургас, научи “Фокус”. Мъжът е от София. Родителите на младия мъж са били принудени да разбият вратата на жилището му, след…

  Не пропускайте:

  Триумф на Аржентина на Копа Америка, финалът закъсня с повече от час след хаос и арести – Футбол свят – Други

  Триумф на Аржентина на Копа Америка, финалът закъсня с повече от час след хаос и арести – Футбол свят – Други

  Daily Flights to Burgas with Bulgaria Air during the Summer Season – Novinite.com

  Daily Flights to Burgas with Bulgaria Air during the Summer Season – Novinite.com

  Испания докосва трофея след нова отлична акция в края (видео) – Футбол свят – Испания

  Испания докосва трофея след нова отлична акция в края (видео) – Футбол свят – Испания

  ГЛЕДАЙ НА ЖИВО: Испания – Англия 0:0 – Футбол свят – Евро 2024

  ГЛЕДАЙ НА ЖИВО: Испания – Англия 0:0 – Футбол свят – Евро 2024

  Джордан Хендерсън пътувал осем часа с ван, за да подкрепя Англия на финала – Футбол свят – Евро 2024

  Джордан Хендерсън пътувал осем часа с ван, за да подкрепя Англия на финала – Футбол свят – Евро 2024

  Стипич: Може би ще има нови в следващите дни – БГ Футбол – efbet Лига

  Стипич: Може би ще има нови в следващите дни – БГ Футбол – efbet Лига