Кметът: С бюджет 2024 инвестираме в младите, здравето, добрата градска среда и развитието на бизнесаКметът: С бюджет 2024 инвестираме в младите, здравето, добрата градска среда и развитието на бизнеса

* Всеки предвиден разход е с фокус върху подобряване на демографията

 

Днес кметът Димитър Николов и заместниците му представиха пред медиите рамката на проектобюджета на община Бургас за 2024 г. През следващата седмица той ще бъде подложен на обществено обсъждане, а след това перо по перо ще бъде разгледан и гласуван в местния парламент.

„Повече средства за децата, здравето, образованието, добрата градска среда и инвестициите, свързани с нови възможности за бизнеса. Това е заложено в новия проект за бюджет за настоящата година. Голямата тема, на която е подчинена неговата философия, както и цялостната ми управленска програма за мандата, е демографията. Много от проектите и дейностите за 2024 г. ще се осъществят в кварталите и съставните селища на Бургас.“, каза кметът Николов.

Основните акценти в проектобюджета са следните:

– Инвестиции в децата и младите хора на Бургас;

– Инвестиции в добри условия за живот, добра жизнена среда и чиста околна среда;

– Инвестиции в създаването на нови възможности за бизнес развитие в Бургас.

Макрорамката включва най-общо 4 направления:

1. Делегирани държавни дейности.

2. Дейности общинска отговорност.

3. Преходен остатък.

4. Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз.

В частта на делегираните държавни дейности проектът е разработен на базата на заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Определените средства за Община Бургас са в размер на 228 млн. лв., което е с 14.1 % повече спрямо тези за 2023 г. С най-голямо увеличение са средствата за социални дейности – 54 %, и за образование – 12.3 %.

За финансиране на местни дейности са предвидени 171 млн. лв., от които с източник данъците на гражданите на Бургас са по-малко от половината – 48 %. От останалите – 22 % са приходи от дейността и услугите на Общината и общинските предприятия, 11 % са средства за местни дейности от държавата и 19 % са заемни средства.

Във връзка със забавянето на бюджетната процедура за 2023 г. и предоставянето в края на годината на средства по Национални програми, формираният преходен остатък е в размер на 35 млн. лв., в т.ч. 21 млн. лв. за делегирани държавни дейности и 14 млн. лв. за дейности общинска отговорност.

По отношение на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, стойността, определена за 2024 г., е в размер на 71 млн. лв. Това са за защитени и одобрени за Община Бургас проекти по програми, за които се очаква подписването на договори и предоставянето на средствата от страна на държавата за тяхното изпълнение.

„Надаваме се в най-скоро време да подпишем договорите и сме създали пълна организация с бързи темпове да стартираме изпълнението по проектите, в резултат на което чрез получените средства от европейските програми ще компенсираме необходимостта от разходване на публични средства с източник местните данъци и такси на гражданите на гр. Бургас.“, добави кметът Николов.

В представянето на бюджета участваха зам.-кметовете Чанка Коралска, Диана Саватева, Станимир Апостолов, Михаил Ненов и Манол Тодоров, както и председателят на местния парламент Михаил Хаджиянев.

„Бюджетът е балансиран и то не само счетоводно. Много от планираните инвестиции са в съставните селища. Така че бюджетът осигурява баланс между център и периферия.“, каза зам.-кметът по финансите Станимир Апостолов.

„Имаме големи събития в спортния календар на Бургас. Неслучайно сме ги планирали извън лятото. Така ще удължим активния туристически сезон и ще се постараем да извлечем от тях и икономически ползи. Бюджетната рамка за спорта е увеличена, в сравнение с миналата година.“, заяви зам.-кметът по туризъм и спорт Манол Тодоров.

„Подкрепа за благосъстоянието на гражданите. Към това са насочени дейностите в моя ресор. Предвиждаме различни подкрепящи програми както за учениците, така и за учителите. Акценти в здравеопазването ще са превенцията и привличането на медицински специалисти. Значително се повишава финансирането на грижата за най-уязвимите.“, коментира зам.-кметът по образование, здравеопазване и социални дейности Михаил Ненов.

„Тази година сме изправени пред голямото предизвикателство да наваксаме изгубеното време през предишните 2 години, когато множество програми чакаха „на трупчета“. Предстои изпълнението на множество инфраструктурни проекти, за които има осигурено финансиране. Продължаваме и с поетапното изпълнение на програмата „Моят град, моята улица, моят квартал“. Там имаме завършени близо 70 проекта. Но чакат още 60 одобрени за изпълнение.“, сподели зам.-кметът по строителството Чанка Коралска.

„Аз мога да кажа, че тази година ще имаме и повече пари за култура. Това ще ни позволи да задържим и развием позициите на Бургас като лидер в национален план. Сред акцентите в програмата са ремонтите на над 10 читалища, съхраняването и обезопасяването на скулптурния парк на града.“, каза от своя страна зам.-кметът по култура Диана Саватева.

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗДРАВИ, АКТИВНИ И ОБРАЗОВАНИ ДЕЦА В БУРГАС (1)

– Увеличаване на инвестициите в ОБЩИНСКА ИНВИТРО ПРОГРАМА – с 20 %.

– Увеличаване на средствата за раждане на дете в Бургас – с 11 %.

– Надграждане на 6-те ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ с нови – за превенция, и профилактика на хранителните разстройства, за регулиране приема на анаболни стероиди и енергийни напитки, за подкрепа на деца с увреждания от аутистичния спектър, за скрининг на метаболитния синдром (затлъстяване, артериална хипертония и преддиабет) при деца от 7 до 14 и от 15 до 18 години и т. н.

– Ремонтите на ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ в детските градини и училищата продължават.

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗДРАВИ, АКТИВНИ И ОБРАЗОВАНИ ДЕЦА В БУРГАС (2)

– Надграждане на успехите в основното и средно училище с нови акценти:

Подобряване на функционалната грамотност и постигане на по-добри резултати при външното оценяване на учениците от Бургас – нови общински програми „Млади учители“ и „Успешни на изпита“

Развитие на умения на бъдещето – нови направления: Информационни технологии, роботика и изкуствен интелект и Екология и зелено предприемачество

Увеличени средства за подкрепа за студентите от Бургас с нови възможности за отличниците – 17.5 %

Осигуряване на средства за провеждане на културни, спортни и научни конференции (продължава),

Възможности за домакинства на международни олимпиади – хуманитарни науки и компютърни технологии (продължава)

Осигуряване на добра среда за обучение в училищата и детските градини на Бургас

Нови сгради на училища – ОУ “Хр. Ботев” Сарафово, ППМГ “Акад. Никола Обрешков”, ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”, кв. „Крайморие“

Ремонти на училища – ОУ “Антон Страшимиров”, ОУ “Георги Бенковски”, ОУ “Христо Ботев” Сарафово, Пристройка към ОУ “Васил Априлов”

Ремонти на детски градини – ДГ “Ален мак” Сарафово, ДГ “Вълшебство”, ДГ „Вълшебство“, Детска ясла №3, ДГ „Детелина“

Начало на изграждане на нов Студентски кампус.

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

– Нови общински програми за профилактика на социално-значимите заболявания

– Разкриване на нова социална услуга за хора с деменция социална градина – „Грижовник“

– Привличане на студенти от направления „Социална педагогика“ и „Психология“ за стажове в социалните услуги

– Нова инициатива за свързване чрез социално доброволчество – учениците от бургаските училища и пенсионерски клубове за преодоляване на социалната изолация

– Създаване на по-добри условия за диагностика и лечение на гражданите на Бургас:

Изграждане на нова поликлинична база на Белодробна болница

Основен ремонт на Дентален център със създаване на възможности за разкриване на педиатричен кабинет и спешен прием

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ СПОРТ (1)

– Създаване на нови възможности за спорт и активно свободно време на младите:

– Изграждане на нова зала за спорт в рамките на кв. „Меден рудник“

– Обособяване на нови зони за скейтпарк и паркур

– Ремонт на Тренировъчна зала „Нефтохимик“

– Организиране и домакинство на нови спортни събития – Купа „Дейвис“, 9th Golden Age gym festival 2024, Световно К1 верига “GLORY”, Европейска първенство по водна топка, Световна купа по спортна акробатика, Маратон „Бургас“

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ДЕМОГРАФИЯ = ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ КУЛТУРА

– НОВА Програма „Достъпна култура“ – в 3 направления за подпомагане на деца, творчески състави и публики от периферията за посещение на културни събития в общинския център

– Подкрепа за младите творци и разгръщане на партньорствата с културните институти, творческите общности и филиалите на НХА и СУ

– Финансиране на нови археологически разкопки

– Продължават мащабните събития в зоната на Морска гара – Spice Music Fest, Burgas Summer Live, Teen Boom Fest, Фестивал на рибата и виното

– Нови теми и акценти в тематичните уикенди, например Палео уикенд по идея на Природонаучния музей

– Обновяване и модернизация на културна инфраструктура

– Пълно обновяване на 10 читалища по Плана за възстановяване и устойчивост – в града и съставните селища

– Реставрация и укрепване на скулптурен парк в Морската градина и Парк „Езеро“

– Първи етап от превръщането на Къщата на Шагунов в Дом на музиката

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА (1)

– Втора пътна връзка на комплекс Меден рудник с града и Южното Черноморие (Южен обход на кв. „Меден рудник“)

– Довършване реконструкцията на ул. „Одрин“

– Цялостна реконструкция на общински път Бургас – Черно море – Рудник Брястовец – Драганово

– Изграждане на базисна инфраструктура в нов квартал „Хоризонт“

– Основен ремонт на общински път, свързващ двата портала на „Лукойл Нефтохим“

– Изграждане на ново кръгово на ул. „Д. Димов“ с ул. ”Н. Петков“

Реконструкция на улиците:

„Патриарх Евтимий“

„Дебелт“

„Гладстон“

„Оборище“

„Асен Златаров“

„Ивайло“

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРА ЖИЗНЕНА СРЕДА (2)

– Основна реконструкция на ул. “Д-р Нидер“

– Основен ремонт на ул. „Индустриална“

– Ремонти на улична мрежа, детски и спортни площадки в съставните селища на общината

– Ремонти в градски паркове – парк „Славейков“, парк „Изгрев“, парк „Езеро“

– Мерки за енергийна ефективност в административни, спортни и културни общински сгради

– Изграждане на етажен паркинг – в двора на УМБАЛ до Детската болница

– Проектиране на етажен паркинг на ул. „Гурко“

– Продължава програмата „Моят град, моята улица, моят квартал“

– Подмяна на съществуващото осветление с енергийно ефективно в Приморски парк,

кв. „Горно Езерово“ и кв. „Сарафово“

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И ОПАЗВАНЕ НА КЛИМАТА

– Система за разделно събиране на биоразградими отпадъци и третирането им в „Анаеробна инсталация“ с цел производство на електроенергия и компост.

– Започва изграждането на трета клетка за смесени битови отпадъци с инсталация за RDF.

– Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с екологосъобразни форми на отопление на домакинствата в гр. Бургас и квартали

– Начало на изграждането на нов Приют за безстопанствени кучета, с кастрационен център, център за социализация и осиновяване.

 

 

– Прилагане на мерки за Енергийна ефективност – със средства от ПВУ за публична инфраструктура:

Административни сгради: ЦАУ „Възраждане“, сграда ул. „Конт Андрованти“, ул. „Шейново“ 24

Кметства: Маринка, Твърдица, Димчево, Черно море, Брястовец

Културни сгради: Младежки културен център

Читалища: в с. Брястовец, Българово и Равнец, в кв. „Меден рудник“, „Победа“, „Долно Езерово“, „Братя Миладинови“, „Изгрев“, „Сарафово“, „Ветрен“

Спортни сгради: покрит плувен басейн в кв. „Меден рудник“, портна зала „Нефтохимик“ в к-с Лазур

 

Прилагане на мерки за Енергийна ефективност със средства от ПВУ за многофамилни жилища:

Меден рудник, бл. 69 Меден рудник, бл. 13 Изгрев, бл. 23 (вх. 1, 2 и 3)

Меден рудник, бл. 30 Меден рудник, бл. 81 Изгрев, бл. 66

 • рудник, бл. 12 рудник, бл. 14 (5 до 11 вх.) Славейков, бл. 10

Меден рудник, бл. 411 Меден рудник, бл. 100 Изгрев, бл. 35, вх. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Меден рудник, бл. 417 Меден рудник, бл. 487 Изгрев, бл. 44

Меден рудник, бл. 4 Меден рудник, бл. 91 Изгрев, бл. 28 А

Меден рудник, бл. 8 Меден рудник, бл. 20 (вх. А и Б)

Меден рудник, бл. 405 Меден рудник, бл. 113

Меден рудник, бл. 78 Меден рудник, бл. 75

Меден рудник, бл. 6 Лазур, бл. 79

Меден рудник, бл. 86 Изгрев, бл. 18

 

* ПРОЕКТОБЮДЖЕТ СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

– Повече средства за общинска програма за подкрепа за малки и средни предприятия

– Общинска програма за подпомагане на стартиращи предприятия и инициативата БулевАрт

– Привличане на нови сертифицирани инвеститори и осигуряване на финансиране на довеждаща инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите

– Създаване на индустриална зона с цел привличане на нови инвеститори в Зона 12-ти километър – в близост до автомагистрала Тракия.

– Довеждаща и вътрешна инфраструктура на фаза 2 по проекта на Индустриалния парк с цел привличане на нови инвеститори

– Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриални територии

– Нови форми на промотиране на възможностите за бизнес и развитие в Бургас – в България и в чужбина

– Подобряване условията за бургаските рибари в 5 пристанища.

Източник

 • Related Posts

  Манчестър Юнайтед отказа да продаде шотландски халф на Фулъм – Футбол свят – Трансфери

  Манчестър Юнайтед е отхвърлил оферта за своя футболист Скот Мактоминей, която е била отправена от Фулъм. „Котиджърс“ търсят дефанзивен халф, след като продадоха Жоао Палиня на Байерн Мюнхен. „Червените дяволи“…

  ПАОК на Десподов и още тежки съперници очакват Лудогорец в третия кръг на ШЛ – БГ Футбол – Евроучастници

  Българският шампион Лудогорец се класира за втория предварителен кръг на Шампионската лига, след като отстрани грузинския първенец Динамо Батуми с общ резултат от 3:2. Така следващият противник на „орлите“ отново…

  Не пропускайте:

  Манчестър Юнайтед отказа да продаде шотландски халф на Фулъм – Футбол свят – Трансфери

  Манчестър Юнайтед отказа да продаде шотландски халф на Фулъм – Футбол свят – Трансфери

  Съдът решава за двамата от яхтата с дрога в Царево

  Съдът решава за двамата от яхтата с дрога в Царево

  С минута мълчание започна възпоменателната церемония на Летище Бургас в памет на загиналите в атента преди 12 години

  С минута мълчание започна възпоменателната церемония на Летище Бургас в памет на загиналите в атента преди 12 години

  ПАОК на Десподов и още тежки съперници очакват Лудогорец в третия кръг на ШЛ – БГ Футбол – Евроучастници

  ПАОК на Десподов и още тежки съперници очакват Лудогорец в третия кръг на ШЛ – БГ Футбол – Евроучастници

  Тази вечер Стара Загора посреща Любо Киров на сцената на летния театър

  Тази вечер Стара Загора посреща Любо Киров на сцената на летния театър

  Ибрахимович подписа с Милан (снимка) – Футбол свят – Италия

  Ибрахимович подписа с Милан (снимка) – Футбол свят – Италия