Населението у нас продължава да застарява, но през последната година са се родили повече децаНаселението на страната продължава да застарява. Това показват данните на Националния статистически институт, които представиха статистиката за демографските процеси у нас през 2023 година. 

От НСИ правят обобщението, че продължава процесът на намаляване и застаряване на населението, увеличава се броят на живородените деца, намалява броят на умрелите лица, намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2023 г. населението на България е 6 445 481 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2022 г. населението на страната намалява с 2 229 души, или с 0.03%.

Мъжете са 3 097 698 (48.1%), а жените – 3 347 783 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 081 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 530 909, или 23.8% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.7%, а на мъжете – 19.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.3%), Габрово (30.3%) и Смолян (28.9%). Общо в двадесет и две области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.5%, и Благоевград – 22.2%.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години в страната са 911 025, или 14.1% от общия брой на населението.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.9%, Ямбол – 15.2%, и Бургас – 14.9% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян – 10.6%, Видин – 11.5%, и Габрово – 11.7%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.6 години през 2002 г. нараства до 45.2 години в края на 2023 година. Средната възраст на населението в градовете е 44.4 години, а в селата – 47.5 години.

Раждаемост

През 2023 г. в страната са регистрирани 57 478 родени деца, като от тях 57 197 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличава с 601 деца, или с 1.1%.

Броят на живородените момчета (29 318) е с 1 439 по-голям от този на живородените момичета (27 879), или на 1 000 живородени момчета се падат 951 момичета.

В градовете и селата живородени са съответно 42 388 и 14 809 деца, а коефициентът на раждаемост е 8.9‰ в градовете и 8.7‰ в селата.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.5‰, София (столица), Ямбол – по 9.9‰, и Пловдив – 9.7‰. В двадесет и една области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 5.1‰, Перник – 6.4‰, и Габрово – 6.8‰.

Смъртност

Броят на умрелите лица през 2023 г. е 101 006, а коефициентът на обща смъртност6 – 15.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 17 808, или с 15.0%. Нивото на общата смъртност продължава да е високо.

Смъртността сред мъжете (16.9‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.5‰). През 2023 г. на 1 000 жени умират 1 076 мъже. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.0‰) отколкото в градовете (13.7‰).

В регионален аспект с най-висока смъртност в страната са областите Видин – 23.4‰, Габрово – 21.9‰, и Монтана – 21.6‰. В осем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.4‰.

Бракове и бракоразводи

През 2023 г. са регистрирани 21 800 юридически брака – с 4 213 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност9 е 3.4‰. Близо три четвърти от всички регистрирани бракове (16 105 ) са сред населението в градовете.

През 2023 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 33.4 и 30.3 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.4 години за мъжете и 0.2 за жените.

За 84.6 % от жените и 84.2% от мъжете, сключеният граждански брак през 2023 г. е бил първи.

Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са София (столица) – 4.1‰, и Разград – 3.9‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Перник – 2.4‰.

Броят на разводите през 2023 г. е 9 088, или с 437 по-малко от регистрираните през 2022 година. От всички прекратени бракове 77.6% се отнасят за населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по “взаимно съгласие“ (67.8%), следват причините “несходство в характерите“ (19.3%) и “фактическа раздяла“ (11.8%).

Разводът не е бил първи за 11.1% от жените и 11.7% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2023 година.

Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.4 години.

Източник

 • Related Posts

  Бургаската библиотека стана дом за стиймпънк изкуство

  Най-малката и впечатляваща скулптура в Бургас се казва Юли. Тя е с размер 55 см и е един от нестандартните роботи – “уондъри“, създадени от метал и без съмнение ще…

  Графикът Димо Колибаров подготвя самостоятелна изложба и майсторски клас в Китай

  Бургаският художник график доц. Димо Колибаров е поканен за проведе майсторски клас и да представи самостоятелна изложба в Музея на графиката и екслибриса Лиу Шиохай в Тянджън, Китай, съобщават от…

  Не пропускайте:

  Брокери отчитат 20% спад на предлагането на имоти у нас при покачване на търсенето

  Брокери отчитат 20% спад на предлагането на имоти у нас при покачване на търсенето

  Бургаската библиотека стана дом за стиймпънк изкуство

  Бургаската библиотека стана дом за стиймпънк изкуство

  Левски плати главницата по дълга към Столична община – БГ Футбол – efbet Лига

  Левски плати главницата по дълга към Столична община – БГ Футбол – efbet Лига

  Графикът Димо Колибаров подготвя самостоятелна изложба и майсторски клас в Китай

  Графикът Димо Колибаров подготвя самостоятелна изложба и майсторски клас в Китай

  ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Пресконференция на Георги Дерменджиев преди мача с Динамо Минск – БГ Футбол – Евроучастници

  ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Пресконференция на Георги Дерменджиев преди мача с Динамо Минск – БГ Футбол – Евроучастници

  Огнеборци са реагирали на девет сигнала за паднали дървета в Нови пазар и с. Царев брод

  Огнеборци са реагирали на девет сигнала за паднали дървета в Нови пазар и с. Царев брод